Jestem psychologiem i certyfikowaną psychoterapeutką. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt.

Szkolenie w zawodzie psychoterapeuty odbyłam w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie w oparciu o standardy EAP

(European Association for Psychotherapy) i EAGT (European Association for Gestalt Therapy).

Podstawą mojej pracy jest wiara w możliwości człowieka do prowadzenia  satysfakcjonującego życia w zgodzie ze sobą.

W pracy psychoterapeutycznej ważny jest dla mnie otwarty, szczery i autentyczny kontakt z drugim człowiekiem.

Pracuję zgodnie z zasadami Kodeksu Etycznego Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Gestalt. Moją pracę poddaję stałej superwizji.

 

Do gabinetu zapraszam osoby:

 •  zmagające się z trudnościami w budowaniu satysfakcjonujących relacji
 •  doświadczające trudności w życiu osobistym i zawodowym
 •  cierpiące na problemy depresyjne
 •  mające zaniżone poczucie własnej wartości
 •  doświadczające kryzysu
 •  doświadczające straty
 •  doświadczające braku poczucia sensu i celu w życiu
 •  zainteresowane rozwojem osobistym i poprawą jakości swojego życia.

 

Zapraszam do kontaktu.


Szkolenie w zawodzie psychoterapeuty:

 • Szkoła Trenerów i Psychoterapeutów w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie (akredytacja EAP – Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii oraz EAGT – Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Gestalt)
 • Staż Gestalt – roczny programie edukacji psychologicznej i rozwoju osobistego w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie
 • Szkoła Trenerów – kompleksowy kurs umiejętności trenerskich, Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Studia magisterskie na kierunku psychologia, Uniwersytet Łódzki
 • 160 godzin stażu klinicznego w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. Prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku

Treningi i warsztaty doskonalące kompetencje w zawodzie psychoterapeuty:

 • Warsztat „Diagnoza głębokości zaburzeń osobowości (poziom neurotyczny vs borderline) oraz dobór interwencji terapeutycznych”, kwiecień 2019
 • Warsztat „Przeniesienie i przeciwprzeniesienie w psychoterapii Gestalt”, wrzesień 2018
 • Trening terapeutyczny dla psychoterapeutów z elementami pracy z ciałem, marzec 2017 (trening przeznaczony dla terapeutów, którzy chcą wzmocnić swoje kompetencje i poszerzyć świadomość siebie w kontakcie z klientem oraz dla osób z doświadczeniem własnej pracy psychoterapeutycznej, zainteresowanych rozwojem osobistym i pracą w grupie)
 • Trening rozwoju osobistego prowadzony przez Arye Bursztyna, lipiec 2017