o mnie

MAGDA OSTROWSKA – certyfikowana psychoterapeutka, psycholog

Szkolenie w zawodzie psychoterapeuty odbyłam w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie w oparciu o standardy EAP (European Association for Psychotherapy) i EAGT (European Association for Gestalt Therapy).

W prywatnym gabinecie w Gdyni prowadzę psychoterapię indywidualną dorosłych. Podstawą mojej pracy jest wiara w możliwości człowieka do prowadzenia  satysfakcjonującego życia w zgodzie ze sobą. W pracy psychoterapeutycznej ważny jest dla mnie otwarty, szczery i autentyczny kontakt z drugim człowiekiem. Pracuję zgodnie z zasadami Kodeksu Etycznego Europejskiego Stowarzyszenia Terapii Gestalt. Moją pracę poddaję stałej superwizji.

Zapraszam do kontaktu


Szkolenie w zawodzie psychoterapeuty:

 • od 2023 Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej w Sopocie – szkolenie prowadzące do certyfikatu  Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej
 • 2014-2017 Szkoła Trenerów i Psychoterapeutów w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie (akredytacja EAP – Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii oraz EAGT – Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Gestalt)
 • Staż Gestalt – roczny programie edukacji psychologicznej i rozwoju osobistego w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie
 • Szkoła Trenerów – kompleksowy kurs umiejętności trenerskich, Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Studia magisterskie na kierunku psychologia, Uniwersytet Łódzki
 • 160 godzin stażu klinicznego w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. Prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku

Treningi, warsztaty i wykłady doskonalące kompetencje w zawodzie psychoterapeuty:

 • Melanie Klein – odkrycia i idee. Cykl wykładów Wojtka Hańbowskiego, luty-marzec 2023
 • Psychosomatyka w myśleniu psychoanalitycznym, warsztat, Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal i Poradnia Psychoterapeutyczna ISPHS, grudzień 2020
 • Wprowadzenie i ogólne przedstawienie psychoanalitycznego podejścia do pracy z parami, Sekcja Par i Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, wykład Jarosława Serdakowskiego, październik 2020
 • Otchłań istnienia. Rozważania nad psychogenezą stanów borderline oraz porażką przejściowej roli obiektu, Instytut Psychoanalizy i Psychoterapii, wykład Jean-Marc Chauvin, październik 2020
 • Zaburzenia odżywiania w psychoterapii psychoanalitycznej, warsztat, Instytut Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal i Poradnia Psychoterapeutyczna ISPHS, październik 2020
 • Diagnoza głębokości zaburzeń osobowości (poziom neurotyczny vs borderline) oraz dobór interwencji terapeutycznych, warsztat, kwiecień 2019
 • Przeniesienie i przeciwprzeniesienie w psychoterapii Gestalt, warsztat, wrzesień 2018
 • Trening terapeutyczny dla psychoterapeutów z elementami pracy z ciałem, Instytut Gestalt, marzec 2017
 • Trening rozwoju osobistego prowadzony przez Arye Bursztyna, Instytut Gestalt, lipiec 2017