Relacja terapeutyczna

Relacja terapeutyczna jest jedyną w swoim rodzaju i niepowtarzalną relacją, w której możliwe jest doświadczenie i modyfikowanie wzorców relacyjnych. Jest ona zatem realnym doświadczeniem, które powstaje pomiędzy klientem a terapeutą. W psychoterapii Gestalt proces psychoterapeutyczny jest rzeczywistym spotkaniem dwojga ludzi. Pojawia się w nim nowa jakość, która umożliwia klientowi kontaktowanie się. Każda relacja terapeutyczna jest inna, choć opiera się na podobnych zasadach.

  1. Dialog egzystencjalny, czyli spotkanie się dwóch osób jako osób (relacja Ja-Ty). Dialog oparty jest na kontakcie i wycofywaniu w relacji Ja-Ty.
  2. Fenomenologia czyli poszukiwanie zrozumienia na tym, co zostaje odsłonięte/ujawnia się w relacji, a nie na interpretacjach.
  3. Kontaktowanie czyli proces potwierdzania siebie i Innego poprzez ruch w kierunku łączenia i oddzielania. Relacja dialogująca to wyspecjalizowana forma odwzajemnionego kontaktowania się. W kontaktowaniu się dialogującym obie osoby zainteresowane są kontaktowaniem się z drugą osobą jako osobą. Kontaktowanie to odnoszenie się do bezpośredniości życia – teraz. Odnoszenie się to bardziej przeżywanie niż opowiadanie

Terapia Gestalt kładzie nacisk na aktualny, ludzki wymiar egzystencji każdego klienta i to zarówno w ogólnym wymiarze jego bieżącego życia, jak i w każdym momencie samej terapii.

Ja-Ty jako szczególna forma odwzajemnianego międzyludzkiego spotkania stanowi zapewne najwyżej rozwiniętą formę kontaktu. Jest to medium stosunków międzyludzkich, dzięki któremu rozwija się świadomość i klient odzyskuje możliwość osobistego rozwoju.

.