Ugruntowanie

Jednym z podstawowych ćwiczeń bioenergetycznych jest ćwiczenie ugruntowujące. Zgodnie z zaleceniami Lowena, wykonuje się je aby wzbudzić wibracje w nogach i ułatwić ich odczuwanie. Wykonanie ćwiczenia nie zawsze, szczególnie u osób, które robią to po raz pierwszy, wzbudza wibracje w nogach. Młode osoby zazwyczaj reagują […]

Read more

Depresja i ciało

„Depresja stała się tak powszechną przypadłością, że pewien psychiatra opisał ją wręcz jako reakcję „najzupełniej normalną”, oczywiście pod warunkiem, że nie utrudnia nam wykonywania codziennych obowiązków” Depresja na poziomie ciała oznacza, że osoba utraciła wewnętrzną siłę. Można to porównać (w pewnym sensie) do balonu albo […]

Read more

Doświadczenie depresyjne z perspektywy psychoterapii Gestalt

Doświadczenie smutku i depresji mogą sie podobnie objawiać, jednak ważne jest ich rozróżnienie. ŻAŁOBA Żałoba jest sposobem asymilowania ważnych utrat. Pomaga ona nie tylko zasymilować przeżytą utratę, ale też doświadczenie relacji z utraconą osobą. Nieobecność zmarłej osoby pokazuje nam głębię, wartość i piękno jej osoby. […]

Read more

O samoocenie słów kilka

Samoocena jest aspektem „Ja”, który wyraża wartość, jaką przypisuje sobie samej jednostka (Birch, Malim, 2002). Zgodnie z definicją S. Epsteina (1990), poczucie własnej wartości to przekonania oparte na świadomości tego, co pożądane w obrazie siebie i tego, co organizuje doświadczenia odnoszące się do „Ja”. Coopersmith […]

Read more

Kilka słów o jakości życia

Jakość życia jest kompleksowym postrzeganiem przez jednostkę całości swojego istnienia. Zależy od wewnętrznych procesów wartościowania i determinuje indywidualnie pojmowany sens istnienia. Od rodzaju włączonych przez jednostkę do swojego światopoglądu sądów zależy więc sposób, w jaki postrzega ona otaczającą rzeczywistość. Kluczowa jest tu wartość, jaką człowiek nadaje zjawiskom, […]

Read more

Depresja u osób z diagnozą zaburzeń odżywiania

W świetle współczesnych badań klinicznych można stwierdzić współistnienie zarówno objawów depresyjnych i objawów zaburzeń odżywiania. Zależności pomiędzy występowaniem tych objawów są złożone. Objawy depresji mogą współwystępować z zaburzeniami odżywiania się, poprzedzać je lub utrzymywać się i występować po ich wygaszeniu. Naturalny jest wniosek, iż występowanie […]

Read more

Relacja terapeutyczna

Relacja terapeutyczna jest jedyną w swoim rodzaju i niepowtarzalną relacją, w której możliwe jest doświadczenie i modyfikowanie wzorców relacyjnych. Jest ona zatem realnym doświadczeniem, które powstaje pomiędzy klientem a terapeutą. W psychoterapii Gestalt proces psychoterapeutyczny jest rzeczywistym spotkaniem dwojga ludzi. Pojawia się w nim nowa […]

Read more

mleko i miod

Erich Fromm twierdzi, że matka daje dziecku mleko i miód. Mleko jest symbolem odpowiedzialności i troski o dziecko, miód symbolizuje słodycz życia i daje przeświadczenie, że warto żyć. Aby dawać słodycz życia matka musi być nie tylko dobrą matką ale również szczęśliwym człowiekiem.

Read more

mały książę

„Dorośli są zakochani w cyfrach. Jeżeli opowiadacie im o nowym przyjacielu, nigdy nie spytają o rzeczy najważniejsze. Nigdy nie usłyszycie: „Jaki jest dźwięk jego głosu? W co lubi się bawić? Czy zbiera motyle?” Oni spytają was: „Ile ma lat? Ilu ma braci? Ile waży? Ile […]

Read more

zmienianie

„Nie można drugiej osoby zmienić! To, co możemy zrobić, to pracować nad swoimi ograniczeniami w danej sytuacji. Możemy zmieniać tylko siebie. Myśl, że możemy zmusić drugą osobę do zmian, to jeden z najczęstszych błędów popełnianych w relacjach. Drugą osobę możemy jedynie o coś poprosić.”

Read more