Doświadczenie depresyjne z perspektywy psychoterapii Gestalt

Doświadczenie smutku i depresji mogą sie podobnie objawiać, jednak ważne jest ich rozróżnienie. ŻAŁOBA Żałoba jest sposobem asymilowania ważnych utrat. Pomaga ona nie tylko zasymilować przeżytą utratę, ale też doświadczenie relacji z utraconą osobą. Nieobecność zmarłej osoby pokazuje nam głębię, wartość i piękno jej osoby. […]

Read more