O samoocenie słów kilka

Samoocena jest aspektem „Ja”, który wyraża wartość, jaką przypisuje sobie samej jednostka (Birch, Malim, 2002). Zgodnie z definicją S. Epsteina (1990), poczucie własnej wartości to przekonania oparte na świadomości tego, co pożądane w obrazie siebie i tego, co organizuje doświadczenia odnoszące się do „Ja”. Coopersmith […]

Read more

Kilka słów o jakości życia

Jakość życia jest kompleksowym postrzeganiem przez jednostkę całości swojego istnienia. Zależy od wewnętrznych procesów wartościowania i determinuje indywidualnie pojmowany sens istnienia. Od rodzaju włączonych przez jednostkę do swojego światopoglądu sądów zależy więc sposób, w jaki postrzega ona otaczającą rzeczywistość. Kluczowa jest tu wartość, jaką człowiek nadaje zjawiskom, […]

Read more