Depresja u osób z diagnozą zaburzeń odżywiania

W świetle współczesnych badań klinicznych można stwierdzić współistnienie zarówno objawów depresyjnych i objawów zaburzeń odżywiania. Zależności pomiędzy występowaniem tych objawów są złożone. Objawy depresji mogą współwystępować z zaburzeniami odżywiania się, poprzedzać je lub utrzymywać się i występować po ich wygaszeniu. Naturalny jest wniosek, iż występowanie […]

Read more